Azəricə (Azərbaycan dili)Russian (Русский)English (United Kingdom)

EPOCON WP

 

Betonda su keçirməzlik qatqısıdır.

Məhsul haqqında

Su keçirməzlik yaradan ,su azaldıcı beton qatqısı

 Xüsusiyyətləri

Betonda  erkən və son müqaviməti artırır.

Məsaməsiz beton əldə edilməsinə kömək edərək donma və əriməyə qarşı müqaviməti artırır.

Betonda su keçirməzliyi artırır.

Tərkibində aşınmaya səbəb ola biləcək  maddələr yoxdur.

Istifadə sahələri

Su keçirməzlik xüsusiyyəti istənən beton tikililərində

Su anbarlarında

Istinad divarlarında

Zirzəmilərdə

Üzgüçülük hovuzları və s. tikililərdə

Istifadə qaydası

Qarışım suyunun %25(son qarışım suyuna) qatılaraq betona və qarışıma əlavə edilir .Su keçirməzlik xüsusiyyəti əldə etmək məqsədilə qatqı tərkibinin seçilməsi,keyfiyyətli beton istehsalı və betonlama işi üçün müvafiq standartlara riayət olunmalıdır.

Texniki göstəriciləri

Kimyəvi  tərkibi: Modifikasiya olunmuş polimer əsaslı maye

Forma: Maye

Rəng: Şəffaf 

Ph (%10-luq): 5.0±1.5

Sıxlıq%1.080±0.02kg/l(20C)

Xlor%: <0.1

Sərfiyyat: Bağlayıcı ağırlığının (sement miqdarının) %0.04-0.60 % miqdarında (iqlim şərtlərinə və betonu formalaşdıran xüsusiyyətlərindən asılı olaraq )betona qatılır.

QablaşdırmaPlastik bidon (35 kg),çəllək(250 kg),çən

Saxlanma müddəti: Bağlı yerdə açılmamış orjinal qablaşdırmada 12 ay saxlana bilər. 

Last Updated (Tuesday, 04 February 2014 11:31)