Azəricə (Azərbaycan dili)Russian (Русский)English (United Kingdom)

EPOSelfix

EPOSelfix

Sementəsaslı, özlüyündə yayılabilən (Self-Levelling) döşəmə materialı

Məhsul haqqında

EPOSelfix sement əsaslı, özlüyündə yayılabilən (self-leveling), incə tətbiqlər üçün xüsusi hazırlanmış, istifadəyə hazır döşəmə düzənləmə materialıdır.

İstifadə sahələri

• Daxili məkanlarda, mənzillərdə, keramika, mərmər, parket, xalça və PVC örtüklərinin tətbiqindən öncə hamar olamayan səthlərin düzəldilməsində,

• Xəstəxanalarda,

• Təhsil ocaqlarının binalarında və mehmanxanalarda,

• Ticarət mərkəzlərində istifadə olunur.

Texnikigöstəriciləri

Materialıntərkibi

Mineral dolğular,sintetik qatqılar, toz polimer və xüsusisement

Rəngi

Boz

Təzyiqəmüqaviməti

7 gün
28 gün

 

23 N/mm²
35 N/mm²

Qopmamüqaviməti (28 gün)

1,1 N/mm²

Tətbiqediləcəksəthinistiliyi

+5°C +25°C

İstifadəmüddəti

~ 35 dəqiqə

İstifadəyəaçmamüddəti

24 saat

Yuxarıdakıqiymətlər +23°C dəvə 50% nəmliküçünverilmişdir. Yüksəktempraturmüddətiqısaldır, aşağıtempraturmüddətiuzadır.

Üstünlükləri

• Sadəcə su ilə qarışdırılır və asan tətbiq olunur,

• Özü özlüyündə yayılır,

İstifadə təlimatı

Səthin hazırlanması;

Tətbiq sahəsinin möhkəm, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmasına diqqət edilməlidir. Səth, yapışmanı zəiflədəcək bütün pas, qatı sürtgü yağı və parafin qalıqlarından təmizlənməli və səthdə artıq qırıntılar olmamalı və səth nəmə doymuş olmalıdır. Donmuş və ya 24 saat ərzində donmaq təhlükəsi olan sahələrdə tətbiq olunmamalıdır. 5 ilə 20 mm dərinliyində olan boşluqlar iki gün əvvəlcədən EPOSement 012  ilə təmir edilməlidir. Tətbiq olunacaq səthin istiliyi +25°C-dən çoxdursa səth nəmləndirilməlidir.EPOSelfix -in istifadə zamanı səthin əmiciliyini azaltmaq və hava qabarcıqlarını azaltmak üçün səth EPOAstar ilə iki qat astarlanmalıdır.

Hazırlanması

İstifadə olunacaq su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba EPOSelfix yavaş- yavaş əlavə edilərək 400- 600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, düyünlər həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə dincəlməyə qoyulduqdan sonra təkrar 30 saniyə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir.

Qarışdırmanisbəti

1 kgtozüçün

~ 0,24litrsu

25 kgtozüçün

~ 6litrsu

Sərfiyyat

1mm qalınlıqəldəetməküçün ~1,75 kq/m² toz

Alətlərinintəmizlənməsi 

İstifadə edilən alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. EPOSelfix bərkidikdən sonra səthdən ancaq mexaniki şəkildə təmizlənəbilər.

Saxlamaşərtləri 

Açılmamışorijinalqablaşdırmada, sərinvəquruşəraitdəsaxlanmalıdır. 

Saxlanma müddəti

Düzgün saxlama şəraitində, istehsal tarixindən etibarən 1 il müddətində istifadəyə yararlıdir.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olaraq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir.Tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı,udulmalı halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır.Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları qoymaq olmaz.Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə saxlanmalıdır.Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

EPO sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən kənarçıxmalar olduqdavə/və ya xətalı istifadələrə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Xahiş olunur malı alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımi dəstək mövzusunda şirkətimizin məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayın.

Net:25 kq ±2%

 

axırıncı dəyişikliklər (30.07.15 05:03)