Azəricə (Azərbaycan dili)Russian (Русский)English (United Kingdom)

EPOCON SP 585 K

 

 

 

Yüksək miqdarda su azaldıcı super axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

Məhsul haqqında

Soyuq havalarda betonun daha tez bir müddətə sərtləşməsini təmin edən ,yüksək miqdarda su azaldıcı ,super axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

Xüsusiyyətləri

Beton istehsalında istifadə olunan bağlayıcı xüsusiyyətindən asılı olaraq betonun ilkin və son müqavimətini artırır.

Betonun sıxılmaya və əyilməyə qarşı davamlılığını gücləndirir.

Betonda axışqanlıq yaradaraq qəlibə daha rahat yerləşməsini təmin edir.

Su miqdarını böyük miqdarda azaldır.

Daha aşağı su/sement nisbəti ilə yüksək müqavimət yaradır.

Betonun hamar səthə malik olmasına kömək edir.

Betonun suya və soyuğa qarşı davamlılığnı artırır.

Tərkibində aşınmaya səbəb ola biləcək maddələr yoxdur.

Istifadə sahələri

Hazır beton qarışığı istehsal edən zavodlarda

Bəndlərdə ,dirəklərdə

Hamar səthli beton istehsalında

Bünövrə,döşəmə,sədlər və sütunlarda

Istifadə qaydası

Qarışım suyunun %25(son qarışım suyuna) qatılaraq betona və qarışıma əlavə edilir.Betonda homogen görüntü  əldə edilənə qədər yüksək sürətdə 3 dəqiqə müddətində qarışdırılır.

Texniki göstəriciləri

Kimyəvi tərkibi: modifikasiyalı naftalin sulfonat əsaslı

 

Forma: Maye

 

Reng: Tünd qəhvəyi

 

Ph: 7.5±1.5

 

Sıxlıq: 1.175±0.03kg/l (20C)

 

Xlor%: <0.1

 

Qələvi %: < 7.5

 

Sərfiyyat: Bağlayıcı ağırlığının %0.6-1.5  miqdarında (iqlim şərtlərinə və betonu formalaşdıran digər  xüsusiyyətlərdən asılı olaraq) betona qatılır.

 

Qablaşdırma: Plastik bidon (35 kg),çəllək (250 kg),çən

 

Saxlanma müddəti: Bağlı yerdə açılmamış orjinal qablaşdırmada 12 ay saxlana bilər.

axırıncı dəyişikliklər (30.01.14 11:25)