Azəricə (Azərbaycan dili)Russian (Русский)English (United Kingdom)

EPOCON SP 585 Y

 

Betonun bərkimə müddətini uzadan,yüksək miqdarda su azaldıcı,super axışqanlaşdırıcı qatqıdır.

Məhsul haqqında

Betonun bərkimə müddətini uzadan,yüksək miqdarda su azaldıcı,super axışqanlaşdırıcı beton qatqısıdır.

Xüsusiyyətləri

Beton istehsalında istifadə olunan bağlayıcının xüsusiyyətindən asılı olaraq betonun  ilkin və yekun müqavimətini artırır.

Betonda axışqanlıq yaradaraq rahat yayılmanı təmin edir.

Su miqdarını böyük ölçüdə azaldır.

Betonun  sukeçirməzliyini artırır.

Betonun qəlibə daha rahat yerləşməsini təmin edir.

Axarlılığını uzun müddət saxlayır.

Tərkibində aşındırıcı maddə yoxdur.

Istifadə sahələri

Seqreqasiya riski olmayan hazır beton istehsal edən zavodlar və tikinti sahələrində

Sədlər,dirəklər və sütunlarda

Bəndlərdə,dayaqlarda

Istifadə qaydası

Qarışım suyunun %25(son qarışım suyuna) qatılaraq betona və qarışıma əlavə edilir.Betonda homogen görüntü əldə edilənə qədər yüksək sürətdə 3 dəqiqə müddətində qarışdırılır.

Texniki göstəriciləri

Kimyəvi tərkibi:Modifikasiyalı naftalin sulfonat  əsaslı

Forma:Maye

Rəng :Tünd qəhvəyi

ph:6.5±1.5

Sıxlıq:1.165±0.03kg/l (20C)

Xlor% : <0.1

Qələvi % : < 4

Sərfiyyat: Bağlayıcı ağırlığının %0.6-1.5 miqdarında (iqlim şərtlərinə və betonu formalaşdıran digər  xüsusiyyətlərdən asılı olaraq) betona qatılır.

Qablaşdırma: Plastik  bidon (35 kg),çəllək (250 kg),çən

Saxlanma müddəti: Bağlı yerdə açılmamış orjinal qablaşdırmada 12 ay saxlana bilər.

Ilkin yüksək möhkəmlik hesabına yüksək davamlılıq və müqavimət tələb edən hazır beton qarışığı istehsalında

Seqreqasiya riski olmadan öz-özünə yerləşən beton işlərində

Yüksək keyfiyyətli beton iste 

Last Updated (Thursday, 30 January 2014 11:57)