Azəricə (Azərbaycan dili)Russian (Русский)English (United Kingdom)

EPOCON AER

 

Hava sürükləyici beton qatqısıdır.

Məhsul haqqında

Hava sürükləyici beton qatqısı

Xüsusiyyətləri

Donmaya və əriməyə qarşı davamlılığı artırır.

Beton içində sərbəst hava məsamələrini sıxışdıraraq betonun sıxlığını artırır.

Qarışım suyunu azaldır

Yüksək möhkəmliyi təmin edir

Istifadə sahələri

Su depoları

Dayaqlarda

Aerodromlarda

Monolit beton istehsalında

Güclü donma-əriməyə məruz qalan tikintilərdə

Yüngül beton istehsalında

Xüsusilə soyuq bölgələrdə donmaya və əriməyə qarşı betonun müqavimətini və davamlılığını artırmaq üçün hava sürükləyici  qatqı istifadə etmək ətraf mühitin təsiri baxımından çox böyük önəm daşıyır.

Istifadə qaydası

Qarışım suyunun %25(son qarışım suyuna) qatılaraq betona və qarışıma əlavə edilir.

Texniki göstəriciləri

Kimyəvi tərkibi: Xüsusi yüksək aktiv maddələrdən hazırlanmış maye

Forma: Maye

Rəng: Şəffaf

Ph: 5.0±1.5

Sıxlıq%: 1.01±0.015 kg/l(20C)

Xlor%: <0.1

Qələvi: <1.0

Sərfiyyat: Bağlayıcı ağırlığının (sement miqdarının) %0.04-0.15 miqdarında (iqlim şərtlərinə və betonu formalaşdıran xüsusiyyətlərindən asılı olaraq ) betona qatılır.

Qablaşdırma:Plastik bidon (35 kg),çəllək(250 kg),çənSaxlanma müddəti:Bağlı yerdə açılmamış orjinal qablaşdırmada 12 ay saxlana bilər. 

axırıncı dəyişikliklər (04.02.14 11:04)